Zapisz się na nasz newsletter
i bądź zawsze na bieżąco!

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA

Jeśli zakupiony towar ma wadę, o której klient nie został poinformowany (informacje o uszkodzeniach umieszczone są pod każdym produktem na samym dole opisu), lub uszkodzenia wykraczają poza zawartą informacje, klient może:

- zgłosić Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może być złożona telefonicznie lub w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@booksale.pl lub bok@booksale.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, a także dołączyć zdjęcia wadliwych produktów.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

- Gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść klienta - Księgarnia Booksale.pl zobowiązuje się wymienić Klientowi reklamowany towar i odesłać go pokrywając koszty wysyłki.

W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu jego niedostępności), Booksale.pl zobowiązuje się do zwrotu kosztów za uszkodzony towar lub gdy klient wyrazi zainteresowanie udzielenia stosownego rabatu na wadliwy produkt.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Uprzejmie informujemy, że zamówienie każdy odsyła na swój koszt.

Wysyłka nowego towaru następuje po zwróceniu przez klienta wadliwego produktu.
Jeśli reklamacja została uznana zwrot kosztów za wysyłkę zostanie zwrócony na konto klienta.

Uprzejmie informujemy, że zamówienie każdy odsyła na swój koszt.

ADRES DO ZWROTU:
BOOKSALE SP. z o.o.
Lubelska 56A
21-100 LUBARTÓW

SPAKOWANIE PRODUKTU
- reklamowy produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia w związku ze złym zabezpieczeniem towaru. 

ZWROT ŚRODKÓW
-
Zwrot środków za odesłany towar następuje w przeciągu 7 dni roboczych.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: bok@booksale.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ADRES DO ZWROTU:
BOOKSALE SP. z o.o.
Lubelska 56A
21-100 LUBARTÓW

Uprzejmie informujemy, że zamówienie każdy odsyła na swój koszt.

SPAKOWANIE PRODUKTU
- zwracany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia w związku ze złym zabezpieczeniem towaru. 

ZWROT ŚRODKÓW
-
Zwroty rozpatrywane i weryfikowane są przez nas w ciągu 7 dni roboczych. Zwrot środków, po sprawdzeniu zwróconego towaru, następuje w przeciągu 7 dni roboczych.


Kontakt ze sklepem

Księgarnia internetowa BookSale.pl
ul. Lubelska 56A
21-100 Lubartów


Telefon: +48 531 947 666
Email: bok@booksale.pl