Regulamin konkursu wakacyjnego

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO z dnia 02.08.2018.


§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest CREATE Marcin Treger z siedzibą ul. Legionów 34, 21-100 Lubartów

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 02.08.2018 do 14.08.2018.


§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.§3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy:

3.1.1 Polubić profil Booksale.pl - Tanie Książki Online na Facebooku, dostępny pod linkiem https://www.facebook.com/booksalepl/

3.1.2 udzielić odpowiedzi na pytanie Organizatora Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Pytanie konkursowe brzmi: "Jaka książka towarzyszy Wam podczas tych wakacji i dlaczego?"
3.2. Konkurs będzie odbywał się w dniach: 02.08.2018 do 14.08.2018 – godz. 23:59

3.3. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU wybierze 5 najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je egzemplarzem książki "Kobieta w oknie" z autografem autora A.J. Finna.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.08.2018 r. na profilu Booksale.pl - Tanie Książki Online na Facebooku.

3.5. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu Zwycięzca w celu odbioru nagrody powinien przesłać na adres: bok@booksale.pl swoje dane niezbędne do realizacji wysylki nagrody(imię, nazwisko, adres), oraz zapewnienie, że zgłoszony komentarz nie narusza praw osób trzecich.

3.6. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu tekstów na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,

- publikacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.booksale.pl

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

- wykorzystanie w całości lub części

- wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, poprawek i modyfikacji

3.11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygrania.


§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie portal Facebook.com.

4.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4.4. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

4.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.


Kontakt ze sklepem

Księgarnia internetowa BookSale.pl
ul. Legionów 34
21-100 Lubartów

Telefon: +48 531 947 666
Email: bok@booksale.pl