Regulamin konkursu plastycznego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO z dnia 04.09.2018.


§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest CREATE Marcin Treger z siedzibą ul. Legionów 34, 21-100 Lubartów

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 04.09.2018 do 16.09.2018.


§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.§3. ZASADY

3.1. Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci.

3.2. Aby wziąc udział w konkursie należy:

3.2.1 Polubić profil Booksale.pl - Tanie Książki Online na Facebooku, dostępny pod linkiem https://www.facebook.com/booksalepl/

3.2.2 w komentarzu do posta umieścić zdjęcie pracy plastycznej wykonanej przez dziecko. Temat pracy brzmi: "Moja szkoła". Wykonana praca musi być podpisana imieniem dziecka. 
3.2. Konkurs będzie odbywał się w dniach: 04.09.2018 do 16.09.2018 – godz. 23:59

3.3. Jury złożone z pracowników ORGANIZATORA KONKURSU wybierze 5 prac i nagrodzi je tornistrem firmy Patio.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.08.2018 r. na profilu Booksale.pl - Tanie Książki Online na Facebooku.

3.5. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu Zwycięzca w celu odbioru nagrody powinien przesłać na adres: bok@booksale.pl swoje dane niezbędne do realizacji wysylki nagrody(imię, nazwisko, adres), oraz zapewnienie, że zgłoszony komentarz nie narusza praw osób trzecich.

3.6. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,

- publikacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.booksale.pl

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

3.11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygrania.


§4. NAGRODY

4.1. Organizator Konkursu przeznaczy na nagrody 5 tornistrów firmy Patio, po 1 tornistrze dla każdego Zwycięzcy. Cena detaliczna tornistra wynosi 100 zł brutto.

4.2. Tornistry posiadają określone wzory, które będą przydzielane zwycięzcom losowo. Wzory tornistrów Organizator Konkursu zamieści w grafice z konkursowym postem.

4.3. Wymiary tornistra: wysokość 34 cm, szerokość 28 cm, głębokość 14 cm.

4.4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie portal Facebook.com.

5.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.4. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5.6. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.


Kontakt ze sklepem

Księgarnia internetowa BookSale.pl
ul. Legionów 34
21-100 Lubartów

Telefon: +48 531 947 666
Email: bok@booksale.pl